Your browser does not support JavaScript!
Check if JavaScript is enabled.
(nepřihlášen) Přihlášení
Sdílené dokumenty
   
Typ Kód ^ Jméno
zivn_01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
zivn_02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
zivn_03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
zivn_04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
zivn_05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu
zivn_06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu
zivn_07 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
zivn_08 Žádost o stavební povolení k vodním dílům
zivn_09 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru
zivn_11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu
zivn_12 Žádost o udělení souhlasu
zivn_13 Žádost o vyjádření
zivn_14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
zivn_16 Ohlášení
zivn_17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební
zivn_18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých
zivn_19 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých
zivn_20 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
zivn_21 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
zivn_22 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
   
Copyright © 2006-2013 Software602, EULA